Tjänster


Vilka tjänster tillhandahåller vi?


Vi arbetar med telefonen som främsta verktyg men tillhandahåller även tjänster utanför telefonen som rör hela sälj/bearbetnings processen

Försäljning /värvning/kundvårdcustomer-service
Målgruppsegmentering
Service
Marknadsföring
Utbildning
Konsulting inom säljprocesser
Analyser
Besöksbokning
Leadsgenerering

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.